Yleiskuvaus

Hiukko on Panelian pohjoispuolella sijaitseva kylä. Hiukosta on matkaa Harjavaltaan 12 km ja Euran keskustaan 18 km. Panelian keskustaajamaan matkaa on 2 km. Hiukon alueesta suuri osa on peltoa, suurimmat pellot alueella ovat Saarenmaan suonkuivatuksen seurauksena syntynyt viljelysaukea ja Juuvanjärven ympäristö.

Luontokohteet

Lammijärvi

Lyörkki

Juuvanjärvi

Historiakohteet

Hiukon kansakoulu

Saarenmaan vanha kauppa?

Laavut, kodat ja lintutornit

Saarenmaan lintutorni