Viimeisin käynti:
25/05/2021 (Gaita)

Paikka:
Haavon kansakoulu
Eura, Haavo

Köylypolven koulu (1878) oli Kiukaisten ensimmäinen kansakoulu, sen jälkeen perustettiin koulu Panelian Haavoon (1891). Vuonna 1901 kunta jaettiin ensimmäisen kerran kansakoulupiireihin. Viisi koulupiiriä olivat Haavo, Harola, Hiuko, Köylypolvi, Peltomaa. Vuonna 1925 Köylypolven koulupiirista erotettiin Mäkelän koulupiiri omaksi piirikseen. Vuonna 1931 hyväksyttiin uusi koulupiirijako, jolloin perustettiin Myllymaan koulupiiri. Vuonna 1949 perustettiin vielä yhdeksäs koulupiiri, Kirkonkylän piiri, Eurakosken keskustaan.

Kuntakokouksessa 13.9.1890 päätettiin koulun perustamisesta Uuden-Heiskan tilalle. Koulu aloitti toimintansa 1.9.1891 ja oppilaita oli 31. Uuden koulurakennuksen piti valmistua vuoden 1921 syksyllä, 13.6.1921 syttyi kuitenkin tulipalo, joka tuhosi keskeneräisen rakennuksen perustuksia myöten. Uusi koulurakennus saatiin lopulta valmiiksi 9.1.1924. Talousrakennus ei tuhoutunut palossa täysin ja se korjattiin päärakennuksen yhteydessä 1924. Alakoulu toimi erillään muusta koulusta vanhassa koulussa ja 3.1.1930 valmistui keittolarakennus, johon ei lopulta rakennettukaan alakoululle tiloja. Vuonna 1933 alakoulukin siirtyi samalle tontille yläkoulun kanssa. Lopulta kesäkuussa 1957 valmistui lisärakennus Haavon kansakoululle. Vuonna 1997 Haavon koulu lakkautettiin, jollon koulussa oli enää 19 oppilasta ja suuri osa oppilaista siirtynyt Panelian keskustan kouluun. Nykyään koulu on yksityiskäytössä.


Luokat: