Viimeisin käynti:
25/05/2021 (Gaita)

Paikka:
Hiukon kansakoulu
Eura, Hiukko

Köylypolven koulu (1878) oli Kiukaisten ensimmäinen kansakoulu, sen jälkeen perustettiin koulu Panelian Haavoon (1891). Vuonna 1901 kunta jaettiin ensimmäisen kerran kansakoulupiireihin. Viisi koulupiiriä olivat Haavo, Harola, Hiuko, Köylypolvi, Peltomaa. Vuonna 1925 Köylypolven koulupiirista erotettiin Mäkelän koulupiiri omaksi piirikseen. Vuonna 1931 hyväksyttiin uusi koulupiirijako, jolloin perustettiin Myllymaan koulupiiri. Vielä vuonna 1936 perustettiin Panelian keskikylään koulupiiri, jonka oppilaat tulivat pääsääntöisesti Hiukon koulupiiristä. Vuonna 1949 perustettiin vielä yhdeksäs koulupiiri, Kirkonkylän piiri, Eurakosken keskustaan.

Vuonna 1902 päätettiin, että koulu rakennetaan Reinwallin torpan läheisyyteen. Koska Paneliassa oli isojaon järjestelyt kesken, pyydettiin varamaamittari Krögeriä sijoittamaan myös Hiukon koululle sopiva palsta. Itselliset Ewa Nordwall ja Edward Heinonen, jotka asuivat Hiukon koululle aiotulla palstalla, kunta päätti häätää tarvittaessa oikeudenkäynnillä. Koulu päätettiin rakentaa ja sen oli määrä aloittaa uudessa koulurakennuksessa syksyllä 1904.

Iltapäivällä 11.8.1904 Hiukon kansakoulurakennus kuitenkin paloi pohjia myöten, vain pari viikkoa ennen aiottua koulun alkamista 1.9.1904. Koulurakennuksen lisäksi paloi myös lähellä olevia muita rakennuksia ja irtainta. Palon syttymissyy oli tupakkapiippu, jonka koulun rakennustyössä oleva mieshenkilö oli sytyttänyt istuessaan rohdinkasan päällä. Kansakoulun sijoittamista väliaikaiseen huoneistoon harkittiin, mutta lopulta päätettiin odottaa uuden koulurakennuksen valmistumista. Valittu opettaja ei myöskään ollut suostuvainen opettamaan väliaikaiseksi kouluksi aiotussa Pinomäen talossa.

Kunta aikoi myös palon jälkeen rakentaa koulurakennuksen toisaalle, mutta päätöksestä valitetiin ja läänin kuvernööri päätti, että uusi koulurakennus on rakennettava samalle paikalle kuin aikaisempikin rakennus 400 markan sakon uhalla.

Hiukon jugend-tyylinen koulurakennus on rakennettu vuonna 1907. Valmistavan koulun jälkeen kansakoulun aloitti Hiukossa 16 oppilasta. Koulu alkoi 1.10.1907. Syksyllä 1912 koulu laajennettiin jo kaksiopettajaiseksi kouluksi.

Vuonna 2008 Hiukon koulu lakkautettiin. Sen jälkeen koulu toimi kansalaisopiston käytössä, kunnes lopulta myytiin yksityiskäyttöön vuoona 2016 Salaojitusyhtiö Päiviö Oy:lle.


Luokat: