Viimeisin käynti:
17/07/2021 (Gaita)

Paikka:
Korven-Kivijärven kansakoulu
Eura, Hinnerjoki, Korpi

Hinnerjoki sai ensimmäisen koulunsa vuonna 1895.

Kivijärven koulu aloitti toimintansa vuoden 1915 syksyllä, Vaaljoen kansakoulu vuoden 1916 alussa ja Korven kansakoulu vuoden 1917 alussa. Oppivelvollisuuslain jälkeen piti rakentaa myös yläkansakouluja. Vaaljoki sai oman yläkansakoulunsa, mutta Kivijärvi ja Korpi yhteisen.

Vuonna 1926 päätettiin kunnanvaltuuston kokouksessa ostaa Pietilän sotilasvirkatalon metsästä puuta rakennusaineeksi ja viljelyalaa opettajalle Korven-Kivijärven kansakoulua varten. Uusi yläkansakoulurakennus päätettiin rakentaa Kivijärven ja Korven kylien puoliväliin ja nimeksi tuli Korven-Kivijärven kansakoulu. Korven-Kivijärven koulu vihittiin käyttöön 9.10.1932, vaikka koulutyötä koulussa oli jo tehty noin kolme vuotta. Vuosien 1922-1929 aikana Hinnerjoelle rakennettiin kaksi kokonaan uutta kansakoulua ja kunnostettiin muita kouluja, jotta oppivelvollisuuslain edellyttämät uudistukset saatiin suoritettua.

Korven-Kivijärven kansakoulu lakkautettiin vuonna ???? ja se on nykyään purettu.


Luokat: