Viimeisin käynti:
14/12/2021 (Gaita)

Paikka:
Naarjoen koulu
Eura, Naarjoki

Euran Kirkonkylän koulu (1879) oli Euran ensimmäinen kansakoulu, sen jälkeen perustettiin koulu Naarjoelle (1898). Vuonna 1899 hyväksyttiin ensimmäinen koulupiirijako: Koulupiirejä tuli 4: Kirkonkylä, Naarjoki/Turajärvi, Mestilä ja Kahala/Vaani. Vuotta myöhemmin kirkonkylän piiri jaettiin 3 eri piiriksi: Kirkonkylään, Sorkkisiin ja Kauttuaan. Vuonna 1904 perustettiin Mestilään Mestilän alempi kansakoulu  ja 1906 Sorkkisiin Marian koulu. Vuonna 1909 perustettiin Vaaniin kansakoulu yhteisesti Kiukaisten kunnan kanssa. Kauttualle perustettiin koulu vuonna 1912. Vuonna 1925 rakennettiin Kahalan koulu ja Vaanin koulun ylläpito lopetettiin. Turajärvelle perustettiin koulu vuonna 1926. Vuosien 1938-1951 välillä perustettiin Euraan vielä kaksi koulua ja vuonna 1948 ensimmäinen ruotsinkielinen koulu Kauttualle.

 

Kuntakokouksessa 28.12.1897 päätettiin koulun hankkimisesta Turajärven ja Naarjoen kulmalle, kouluhuoneisto saatiin maanviljelijä Mäkirauvolalta. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1898 ja vuonna 1900 kunta paransi rakennuksia ja rakennutti ulkorakennuksen. Vuonna 1930 purettiin lopulta vanha koulurakennus ja tilanne rakennettiin uusi. Uuden koulurakennuksen vihkiäisjuhlaa vietettiin 7.12.1930. Vuonna 1926 Naarjoen koululaisista osa siirtyi Turajärvelle, kun sinne valmistui koulurakennus. Turajärven koulu lakkautettiin vuonna 1965, jolloin koululaiset palasivat Naarjoen kouluun. Myöhemmin Naarjoen koulusta alettiin käyttää nimitystä Länsi-Euran koulu. Vuonna 2008 Länsi-Euran koulu lakkautettiin, jollon koulussa oli 34 oppilasta. Nykyään koulu on osittain kyläyhdistyksen käytössä.


Luokat: