Viimeisin käynti:
16/07/2021 (Gaita)

Paikka:
Panelian koulu
Eura, Panelia

Köylypolven koulu (1878) oli Kiukaisten ensimmäinen kansakoulu, sen jälkeen perustettiin koulu Panelian Haavoon (1891). Vuonna 1901 kunta jaettiin ensimmäisen kerran kansakoulupiireihin. Viisi koulupiiriä olivat Haavo, Harola, Hiuko, Köylypolvi, Peltomaa. Vuonna 1925 Köylypolven koulupiirista erotettiin Mäkelän koulupiiri omaksi piirikseen. Vuonna 1931 hyväksyttiin uusi koulupiirijako, jolloin perustettiin Myllymaan koulupiiri. Vielä vuonna 1936 perustettiin Panelian keskikylään koulupiiri, jonka oppilaat tulivat pääsääntöisesti Hiukon koulupiiristä. Vuonna 1949 perustettiin vielä yhdeksäs koulupiiri, Kirkonkylän piiri, Eurakosken keskustaan.

4.5.1937 Kiukaisten kunnanvaltuusto hyväksyi Panelian tonttimaan kauppasopimuskirjan. Tontin valinnassa ei syntynyt juurikaan erimielisyyttä, vaikka osa olisi halunnut koulun sijoitettavaksi Lammille päin. Lopuksi kunta päätti kuitenkin rakentaa koulutalon Ruskin tilasta ostetulle tontille. Panelian keskikylän uuteen kouluun oli tarkoitus tulla ylä- ja alakansakoulu sekä huone kantakirjastoa varten. Koulurakennuksen tulisi olla valmis elokuussa 1938, myöhemmin tosin muutettiin, että koulun tulisi olla valmis vuoden 1939 alussa. Urakoitsijaksi valittiin Yrjö Haapaniemi Paneliasta. Koulu alkoi uudessa rakennuksessa 9.1.1939 ja se oli osittain kaksikerroksinen. Alaosa on tehty tiilistä ja yläosa puusta, päältä koko rakennus rapattiin valkoiseksi.

Panelian uudempi koulurakennus rakennettiin vanhan koulun viereen vuonna 1982.

Vuonna 2019 kunnanvaltuusto päätti uuden oppimiskeskuksen rakentamisesta Paneliaan. Samalle tontille sijoitetaan myös päiväkoti ja esikoulu ja vuonna 1939 rakennettu “kivikoulu” puretaan. Vuonna 2021 kuitenkin kunta muutti valtuuston päätöstä oppimiskeskuksen toteuttamisesta ja päätti toteuttaa oppimiskeskuksen pienempänä ja vuokrasopimuksella. Alkuperäiseen suunnitelmaan nähden opetustilojen määrä muun muassa pienentyi noin 40 prosenttia. Koulu rakennetaan 10 vuoden vuokrasopimuksella, jonka jälkeen kunnalla on mahdollisuus ostaa koulu rakennuttajalta. Koulun on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Panelian koulu


Luokat: