Viimeisin käynti:
03/07/2021 (Gaita)

Paikka:
Panelian työväentalo
Eura, Panelia

Panelian työväenyhdistys perustettiin 7.3.1906 ja jo ensimmäisenä vuonna oli yhdistyksellä jäseniä 129.  Maaliskuussa 1906 yhdistys osti ensin oman huoneiston puuseppä K. Rostedtilta ja samana vuonna päätettiin rakentaa yhdistykselle myös uusi talo. Ensimmäinen kokous pidettiin uudessa rakennuksessa 28.6.1908 ja talon vihkiäisjuhlat pidettiin 19.7.1908.

Yhdistys yritettiin kuitenkin häätää vuokraamaltaan tontilta ja sai ensimmäisen häätökäskyn joulukuussa 1911. Kihlakunnan oikeus päätti lopulta vuonna 1913, että yhdistyksellä oli oikeus vain Rostedtilta vuokrattuun huoneistoon eikä tonttiin ja päätti että uusi rakennus oli siirrettävä tontilta. Päätöksestä valitettiin ja hovioikeus kumosi kihlakunnan päätöksen vuonna 1916. Työväenyhdistys alkoi kuitenkin katsoa uuttta tonttia rakennukselle ja koska maanomistajilla oli erimielisyyttä yhdistyksen kanssa, päätti työväenyhdistys käyttää tontin hankkimisessa puuseppä K. H. Järvistä Uudestakaupungista. Järvinen osti tontin ensin itselleen omalla nimellään ja myi sen sitten Panelian työväenyhdistykselle 5.9.1915. Julkisemmalta paikalta ostetun tontin ostamisen jälkeen ei häätövaatimuksia enää esitetty ja lopulta 1.12.1928 yhdistys sai ostettua tontin itselleen. Heti tämän jälkeen yhdistys myi Järviseltä ostetun Hauskala nimisen tontin Osuusliike Suojalle.

Työväenyhdistyksen osuuskauppa aloitti toimintansa vuonna 1930.

Marraskuussa 1926 Panelian työväenyhdistys osti Saarenmaan työväenyhdistyksen talon ja tammikuussa 1927 se myytiin yksityiselle.


Luokat: