Viimeisin käynti:
25/05/2021 (Gaita)

Paikka:
Saarenmaan lintutorni
Eura, Hiukko

Lintutorni on yksityisomisteinen, mutta kaikille avoin lintutorni. Torni sijaitsee Panelian kylän luoteispuolella laajan peltoaukean reunassa ja kohoaa kahdessa kerroksessa yhdeksän metrin korkeuteen.


Luokat: