Viimeisin käynti:
16/12/2021 (Gaita)

Paikka:
Sorkkisten kansakoulu
Eura, Sorkkinen

Euran Kirkonkylän koulu (1879) oli Euran ensimmäinen kansakoulu, sen jälkeen perustettiin koulu Naarjoelle (1898). Vuonna 1899 hyväksyttiin ensimmäinen koulupiirijako: Koulupiirejä tuli 4: Kirkonkylä, Naarjoki/Turajärvi, Mestilä ja Kahala/Vaani. Vuotta myöhemmin kirkonkylän piiri jaettiin 3 eri piiriksi: Kirkonkylään, Sorkkisiin ja Kauttuaan. Vuonna 1904 perustettiin Mestilään Mestilän alempi kansakoulu  ja 1906 Sorkkisiin Marian koulu. Vuonna 1909 perustettiin Vaaniin kansakoulu yhteisesti Kiukaisten kunnan kanssa. Kauttualle perustettiin koulu vuonna 1912. Vuonna 1925 rakennettiin Kahalan koulu ja Vaanin koulun ylläpito lopetettiin. Turajärvelle perustettiin koulu vuonna 1926. Vuosien 1938-1951 välillä perustettiin Euraan vielä kaksi koulua ja vuonna 1948 ensimmäinen ruotsinkielinen koulu Kauttualle.

 

Vuonna 1900 perustettiin Sorkkisten koulupiiri ja vuoden 1906 tammikuussa päätettiin rakentaa Sorkkisiin oma koulurakennus. Sitä ennen oli Sorkkisissa Johanna Dwickroth pitänyt yksityistä “Johannan koulua” ilman erillistä palkkaa usean kymmenen vuoden ajan. Sorkkisten kansakoulu sai nimen Marian koulu, sillä sen niminen koulu oli jo alustettavasti perustettu 7.7.1885. Kuitenkin vasta joulukuussa 1905 päätettiin ostaa ja rakentaa koulu Sorkkisiin. Koulutaloksi ostettiin Kaupin tila ja lisäksi päätettiin rakentaa uusi koulurakennus luokkahuoneeksi. Sorkkisten Marian koulun vihkiäisjuhla oli 30.9.1906. Vuonna 1924 Marian kouluun tehtiin laajennus. Uusi koulurakennus ei ehtinyt toimia kauaa, kun 1.8.1925 tuli tuhosi uuden päärakennuksen. Uutta koulurakennusta alettiin tehdä pian ja Sorkkisten uusi kansakoulurakennus vihittiin käyttöönsä 21.8.1926. Vuonna 2016 Sorkkisten koulu lakkautettiin.


Luokat: