Lördag 25.3.2023
kl 15-17 BSS-Indoor

Inomhusorientering i Björneborgs svenska samskola.

Tävlingscentrum: Björneborgs svenska samskola (Otavagatan 16, Björneborg)
Terräng: Består av korridorer, trappor och temaklasser. Några ovanliga kontrollplatser har man också.
Klasser: H/D12, H/D16, H/D21, H/D40, H/D50, H/D60, H/D70, motionsklasser (svår, medelsvår, lätt)
Deltagaravgift: H/D12-16 8 €, H/D21-75 10 €, motionsklasser 6 €
Kartta: Utskriftskarta i plastfodral (storlek A4), ny karta 3/2023
Idealtider: Enligt sprintorienteringsregler, 10-15 minuter
Priser: Åtminstone lotteripriser
Anmälan: Först och främst via IRMA-tjänsten senast torsdagen 23.3.2023 kl. 24. Betalning i samband med anmälning.
Efteranmälan: Inga efteranmälningar, man kan anmäla till motionsklasser i tävlingscentrumet
Vägvisning: Från parkeringsområdet (Tasavallantori 1, Björneborg) har man vägvisning till tävlingscentrumet (Otavagatan 16, Björneborg)
Starttider: Fria starttider kl 15-17, tiden börjar från 0-stämpling. Orienterarna från samma klass har väntetid 2 minuter.
Stämplingssystem: EMIT, i samband med anmälningen måste Emit-kortets nummer
meddelas. Arrangören reserverar ett hyres emit-kort till dem som inte uppgett sitt
EMIT-nummer. Kortet avhämtas från info, hyra 3 euro/kort.
Service: Cafeteria, alla inkomster från tävlingen och cafén går till Björneborgs svenska samskola klass 6 klassresan. Toaletter, tvättmöjligheter och omklädningsutrymmen finns i tävlingscentrum.
Funktionärer: Tävlingsledare och banmästare Kimmo Mieskoski
Kontrollant Ari Uotila, KoKV

Mer info om tävlingen: Kimmo Mieskoski 045-676 6891, kimmo.mieskoski@gmail.com (helst svenska eller finska)

Välkommen!